Min första kartong

Alla gör vi vår första kartong någon gång i livet. Det är för många en stor händelse som aldrig glöms bort. Själv gjorde jag min debut hösten 2006, strax innan jag fyllde 27. Det som kanske skiljer mig från många andra kartongpionjärer är att min kartong till stor del genererades automatiskt med datorhjälp, den nya tekniken som har revolutionerat informationsvärlden de senaste åren. En annan detalj som gör min kartong unik är det faktum att den inte riktigt gick att vika ihop på grund av att vitala delar av den saknades.

Min första kartong hade dock inte varit möjlig utan det stöd jag fick av Niklas Pettersson, en kartongkonnässör av rang, som hjälpte mig att komma till insikt i relevanta, men bortglömda tekniska detaljer. Med denna nya vetskap i bagaget blickar jag tillbaka med förundran och vördnad över det som just skett.

Slutligen vill jag passa på att ge ett tips till de som ännu inte tagit de första skälvande stegen i sin kartongkarriär: i en EM5 ska längssläde två och framåt naturligtvis få sin position angedd relativt till den föregående längssläden, inget annat!

Comment on this post:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s